Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2013

Sửa Máy In Phun EPSON RX680

Sửa Máy In Phun EPSON RX680.

Hãng Máy In Epson tập trung mạnh khả năng in ấn trong dòng sản phẩm này. Bán Máy In Cũ Epson
Máy in cũ Epson 1430

Espon 1430 cu
Khổ Giấy : A3 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 4.800.000 VNĐ
Máy in epson 1430 ra mắt với công nghệ in cho ra sản phẩm ấn tượng sắc sảo
Máy in cũ Epson 1390
may in epson 1400 cu
Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 4.800.000 VNĐ
Máy in epson 1390 ra mắt năm 2009 Phiên bản nâng cấp hoàn hảo cuối cùng của dòng 1390
Máy in cũ Epson T60

Máy in epson t60 cũ

Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 2.800.000 VNĐ
Máy in epson T60 ra mắt năm 2010 với công nghệ 90 vòi phun/màu, cho ra sản phẩm ấn tượng.
Máy in cũ Epson 1400
epson 1400 cu
Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 
4.800.000 VNĐ
Máy in epson 1400 ra mắt năm 2009 Phiên bản nâng cấp hoàn hảo cuối cùng của dòng 1400
Máy in cũ Epson TX720

epson ep720

Khổ Giấy : A3 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 4.200.000 VNĐ
Máy in epson 1430 ra mắt với công nghệ in cho ra sản phẩm ấn tượng sắc sảo
Máy in cũ Epson TX730

may-in-epson-tx730
Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 4.200.000 VNĐ
Máy in epson 1390 ra mắt năm 2009 Phiên bản nâng cấp hoàn hảo cuối cùng của dòng 1390
Máy in cũ Epson PM-A840

epson pm-a840


Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 2.800.000 VNĐ
Máy in epson T60 ra mắt năm 2010 với công nghệ 90 vòi phun/màu, cho ra sản phẩm ấn tượng.
Máy in cũ Epson PM-A890

Epson pm-a890
Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực
Giá Bán : 
2.800.000 VNĐ
Máy in epson 1400 ra mắt năm 2009 Phiên bản nâng cấp hoàn hảo cuối cùng của dòng 1400
Máy in cũ Epson L800

epson l800 cu

Khổ Giấy : A3 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 3.200.000 VNĐ
Máy in epson 1430 ra mắt với công nghệ in cho ra sản phẩm ấn tượng sắc sảo
Máy in cũ Epson T50

epson t50 cu
Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 2.800.000 VNĐ
Máy in epson 1390 ra mắt năm 2009 Phiên bản nâng cấp hoàn hảo cuối cùng của dòng 1390
Máy in cũ Epson T11

may-in-epson-t11-cu


Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 960.000 VNĐ
Máy in epson T60 ra mắt năm 2010 với công nghệ 90 vòi phun/màu, cho ra sản phẩm ấn tượng.
Máy in cũ Epson 13

may-in-epson-t13-cu
Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 960.000 VNĐ
Máy in epson 1400 ra mắt năm 2009 Phiên bản nâng cấp hoàn hảo cuối cùng của dòng 1400
Máy in cũ Epson R230

may-in-epson-r230-cu

Khổ Giấy : A3 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 1.800.000 VNĐ
Máy in epson 1430 ra mắt với công nghệ in cho ra sản phẩm ấn tượng sắc sảo
Máy in cũ Epson T40

may-in-epson-t30-cu
Khổ Giấy: A4 - 5 Màu mực 
Giá Bán : 1.500.000 VNĐ
Máy in epson 1390 ra mắt năm 2009 Phiên bản nâng cấp hoàn hảo cuối cùng của dòng 1390
Máy in cũ Epson EP-803

may-in-epson-ep-803aKhổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 3.500.000 VNĐ
Máy in epson T60 ra mắt năm 2010 với công nghệ 90 vòi phun/màu, cho ra sản phẩm ấn tượng.
Máy in cũ Epson EP-804

may-in-epson-ep-804a

Khổ Giấy: A4 - 6 Màu mực 
Giá Bán : 3.800.000 VNĐ
Máy in epson 1400 ra mắt năm 2009 Phiên bản nâng cấp hoàn hảo cuối cùng của dòng 1400